Gode Penge & Tryghed

Gode Penge & Tryghed

separator

Danskerne er verdensmestre i tillid

Udlændinge bliver tit forbløffede når de besøger Danmark første gang og oplever grøntsagsboder ved landevejen hvor både grønt og pengekasse står uden opsyn. Barnevogne parkeres uden for cafeen mens de  nybagte mødre får sig en kaffetår osv. Det kan virke helt hen i vejret for en fremmed, men set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det faktisk ret smart at vi er så tillidsfulde, for social sammenhængskraft i et samfund er med til at give en god økonomi og en sund produktionskraft.

Så vi er ikke kun tillidsfulde, fordi vi har et velfærdssystem – vi har også et velfærdssystem, fordi vi er tillidsfulde, fortæller Gert Tinggaard Svendsen.

Læs mere i hans bog: ’Tillid – Tænkepauser’, (del af en serie fra Aarhus Universitetsforlag) Lyt til lydbog her.

Tillidsfulde børn

Hvor tillidsfuld et barn bliver afhænger netop af hvor god man er til at give barnet indsigt i verden, så angsten for det truende bliver mindre – frygten for det ukendte – forældrenes skænderier, torden osv. Børn har behov for struktur og rutiner. De har behov for en forudsigelig og regelmæssig verden.

Hvorfor er danskere så tillidsfulde?

Danskerne har fået mindre tillid til banken, til SKAT og til politikerne
– Hvis vi ikke får investeret os ud af de her problemer, bliver omkostningerne for skattevæsenet og tilliden til skattevæsenet og hele vores samfundsmodel udfordret, siger Karsten Lauritzen. (Skatteminister Karsten Lauritzen vil forsøge at få politisk opbakning til at tilføre Skat et anseeligt milliardbeløb i 2017 og 2018)

Utrygheden lurer, men heldigvis findes Gode penge.

Gode PengeGode penge er en uafhængig forening som arbejder for et stabilt og demokratisk pengesystem uden bobler og kriser.

PROBLEMET – I dag skaber bankerne nye penge ved at låne penge ud og skabe gæld. Når banken låner dig 1 million kroner med et tryk på en knap, svarer det til at de trykker 1 million kroner i seddelpressen. Banker skaber mange penge i gode tider, men stopper brat i modgang. Det fører til bobler, kollaps, kriser og tab. Og det skaber en gældsspiral hvor der altid er for få penge og hvor penge flyttes fra borgere og virksomheder til bankerne.

Dette pengesystem har udviklet sig i stilhed og uden politisk indblanding, især i de seneste 50 år. Politikerne har ikke kontrol med pengemængden, så der er også et demokratisk problem. Folketinget har aldrig debatteret det.

LØSNINGEN – Gode penge arbejder for en pengereform som betyder at kun Nationalbanken kan skabe penge og at alle borgere får en konto i Nationalbanken til løn og til daglige betalinger. Private banker vil kunne tage imod borgeres og virksomheders indlån og låne disse penge ud til andre, altså klassisk bankforretning. Men bankerne vil ikke kunne låne penge ud som de ikke har i forvejen.

  • /
Project Navigation

Gode Penge & Tryghed

I Danmark kommer behovet for sikkerheds mest til udtryk gennem behovet for fast arbejde, opsparing, pensions- og forsikringsordninger. Vi føler os mest sikre og trykke når vi mener at de fysiske behov også fremover kan blive dækket, at vi har til dagen og vejen.
Et andet aspekt af trykhed er behovet på det følelsesmæssige plan, f.eks. et behov for at føle sig tryg i tilværelsen, at have stabilitet i dagligdagen, have beskyttelse mod vind og vejr, være raske og uden smerter.

I Danmark har vi heldigvis ingen krig, og her er regler, love, struktur, orden og grænser, der medvirker til at vi kan føle os trykke og i sikkerhed. Danskerne er verdensmestre i tillid!! Men hvorfor er vi nu det?

I Danmark svare 78 ud af 100 ”Ja” til spørgsmålet ”Kan du stole på de fleste mennesker?”, i Brasilien er det kun 3 ud af 100…

Gå til Blogs om Gode Penge & Tryghed


Gode Penge & Tryghed 

View Project

Fix Margin 40px