Natur & Miljø

Natur & Miljø

separator

Hvad bestemmer vores adfærd? Miljøet!

I lighed med alle andre levende væsener, er vores sundhed og adfærd i vid udstrækning bestemt af faktorer i vores miljø. Kombinationen af alle ​​oplevelser og påvirkninger i vores liv bestemmer i stører eller mindre vores sundhed, karaktertræk og personlighed, og sikkert også vores rolle i samfundet. Fra det tidspunkt, vores sanser begynde at udvikle sig, har forskellige miljømæssige påvirkninger indflydelse på os, og vil i forskellige grader ændrer vores krop, vores opfattelse af verden, og dermed også vores adfærd. Hvordan du udviklede dig som barn, afspejles i dit voksenliv som adfærdsmæssige vaner. Vores lands kultur, giver styrker til de vaner vi har erhvervet os under opvæksten og mange af de uønskede adfærdsmønstre er blot et produkter af lang eksponering af skadelige miljøer, fysiske som psykiske.

Kreative miljøer

I en global ressource baseret økonomi er de fleste miljøer designet til at fremme kreativiteten i alle aspekter af livet. En tilgang til by design der resulterer i meget effektive byggemetoder kombineret med minimal brug af ressourcer.

  • /
Project Navigation

HVAD ER FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Gå til Blogs om Natur & Miljø


Natur & Miljø

View Project

Fix Margin 40px