Selvværd & Formål

Anerkendelse, påskønnelse og formål

separator

Opbyg dit selvværd og din selvtillid.

Selvværd handler om vores selvopfattelse.
Selvtillid handler om noget, vi gør, om at have tillid til vores egne evner og færdigheder.

 

Den Græske filosof Aristoteles sagde om lykke: ”Lykke er menneskets ultimative mål.” Hos Aristoteles er det lig med at realisere de etiske dyder så som mod, retfærdighed, besindighed, selvbeherskelse, generøsitet, storsind, mildhed, beskedenhed, indignation og venskab.Ifølge Aristoteles afhænger lykken af, i hvilket omfang du formår at rumme både de gode og de svære perioder i dit liv, og det er her dyderne bliver centrale – f.eks. dyden ‘mod’ der handler om at se vanskelighederne i øjnene og ‘vedholdenhed’ om vedblivende at forholde sig og arbejde med vanskelighederne. Jo mere vi praktiserer disse dyder jo bedre for vores lykkefølelse.

Den buddhistiske filosofi siger at alle mennesker har et legitimt krav på et lykkeligt liv. Lykke er lig med et godt liv, gode venner, sundhed og det at lykkes med sine forehavender osv.Buddhismen ser lykke som tæt forbundet med begrebet medfølelse, det er gennem medfølelse, at vi forstår at andre har de samme ønsker og behov for lykke som vi selv har. Målet med buddhistisk praksis er at nå en tilstand af stabil og varig sindsligevægt, klarhed, og medfølelse.

I buddhistisk tænkning er det det, som er til stede helt af sig selv i sig selv, når man har fjernet årsagerne til lidelse i sit eget sind. de såkaldte “sindsgifte”: indbildninger og forudindtagethed og indgroede vanemønstre af grådighed, had, arrogance og misundelse. Buddhismens etik handler om at have respekt for alt liv, samt en mådeholden livsførelse og etisk-moralsk selvdisciplin.Så hvordan opnår vi agtelse, selvrespekt, selvtillid, kunnen, anerkendelse, status og værdighed, via medfølelse, retfærdighed, besindighed, selvbeherskelse, generøsitet, storsind, mildhed, beskedenhed, og venskab og uden at havne i ”sindsgiftenes” fælder?

Vi har brug for at holde fast i ”hvem vi er” og hvis der er nogen der sætter spørgsmålstegn ved det, bliver vi tit meget sårede. Påskønnelse er derfor meget vigtigt, ikke kun i dagligdagen men også for at vi kan udvikle os. Hvis vi til dagligt kun får kritik, bliver nedgjort eller måske mobbet, så falder vores selvværd og dermed står vores udvikling stille, vi bliver indadvendte, mister vores selvværd og til sidst måske også vores selvtillid.

Påskønnelse derimod får os til at vokse og trives, være kreative og yde mere end vi troede var muligt. Det er vigtigt at påskønnelsen er ægte og at vi selv tror på den, ellers virker den ikke – har du f.eks. lavet et måltid mad som alle roser, men som du ikke selv synes smager godt, så tror du ikke på rosen og anerkendelsen, men hvis du derimod selv synes maden smager godt, så er du også tilbøjelig til at tage imod rosen og gøre dig endnu mere umage næste gang du kokkerere.
Det bedste og mest kraftfulde spørgsmål, du kan stille dig selv er:

Hvad er mit formål/kald i livet?

En lille fortælling af Alan Watts

Hvad er du passioneret omkring, og hvad får dig til at smile… Hvordan kan du overfører dette til din dagligdag? Dit liv er det dyrebareste du har – Hvordan vil du bruge din tid her på jorden?

Jeg er opdraget med at jeg kan hvad jeg vil, hvis jeg lægger det arbejde i som er nødvendigt. Det er et spørgsmål om balance, tænk dig om, brug din tid fornuftigt.

  • /
Project Navigation

Gå til Blogs om Selvværd & Formål


Selvværd & Formål 

View Project

Fix Margin 40px

Hvad er dit kald, dit formål i livet?

Vi elsker alle sammen at blive påskønnet og blive rost, men sommetider skal der ikke meget kritik til før det hele falder til jorden. Nogen gange ligger usikkerheden og ulmer, og vi kan ikke tage imod rosen. Når det sker hænger det tit sammen med et lavt selvværd, vi har nemlig brug for selv at føle og tro på at vi er noget værd før vi kan påskønne påskønnelsen. Et højt selvværd fører næsten automatisk stor selvtillid med sig, og de fleste af os har et behov for et godt funderet selvværd og for at modtage påskønnelse og værdsættelse fra andre.

Maslow pointerer at der er store farer forbundet med at bygge sin selvagtelse på andres meninger frem for på reel kapacitet. Sund selvagtelse er baseret på fortjent respekt fra andre og ikke ydre berømmelse og idolisering. … og har du bygget hele din verden op omkring dine evner som f.eks. danser og så pludselig bliver skadet og ude af stand til at danse mere, så skrider hele din verdens fundament, du føler dig ulykkelig og fortabt, og dit selvværd begynder at smuldre. Du kender måske nogen der har fået psykiske problemer, da de kommer i pensionsalderen? Det sker ofte hvis ens selvværd er bygget op omkring evner der pludselig ikke længere er brug for.

 

HUSK!

• Et rigt liv har du når der er balance mellem ”Det du kan” og ”Det du vil”
(Kan du det ikke, ja så er du måske nødt til at lære det først, eller købe dig til det, etc.)
• Ønsker skal tilpasses til de muligheder du har
• Fattigdom er en følelse. – Overstiger dine ambitioner din kunnen?
• Tid er det dyrebareste du har at ”handle med”
• Dit helbred er din vigtigste ressource
• Sæt spirituelle mål